Stichting Leergeld

Voor gezinnen kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken, kunnen gezinnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Stichting Leergeld is bedoeld voor ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Voor meer informatie zie de website: www.leergeld.nl/nijmegen.

Aanmelden
Aanmelden voor de lessen kan via het formulier op de website. Omdat de contributie op een andere wijze verrekend kan worden,
moet in de velden betreffende het rekeningnummer een andere keuze gemaakt worden. Zie hiervoor de help bij het formulier (vraagteken bij de velden).