Vakantie 2018 - 2019
Datum
Herfstvakantie maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie

maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019

Tweede Paasdag maandag 22 april 2019
Koningsdag zaterdag 27 april 2019
Meivakantie maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei
Pinksteren maandag 10 juni 2019
Zomervakantie recreatie maandag 1 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019
Zomervakantie selectie maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019
De recreatietrainingen gaan niet door in vakanties. De selectie turnt vaak door in de vakanties. De turnsters horen via de trainers wanneer er wel of niet getraind wordt.