Visie en doel

- Het plezier hebben in de sport staat voorop.
- Er wordt in een prettige onderlinge verstandhouding gesport.
- Je doet niet zomaar aan sport, maar je moet er bij stil staan hoe je het doet en waarvoor.
- Je bent er niet voor de oefening, maar de oefening is er voor jou.
- Onnatuurlijke of gevaarlijke oefeningen worden vermeden.
- Ondanks het feit dat turnen een individuele sport is, sporten wij in groepsverband, dus elkaar helpen is een voorwaarde.
- Ook het opzetten en opruimen van de toestellen gebeurt gezamenlijk.
- Minder goede turn(st)ers krijgen evenveel aandacht als de betere, alleen de prestatie naar eigen mogelijkheden telt.
- Wij sporten zonder onderscheid te maken naar uiterlijk, afkomst, opleiding of beroep.
- Er wordt op zondag niet getraind.
- Het deelnemen aan demonstraties en wedstrijden op zondagen gebeurt altijd op vrijwillige basis.